BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Muraren 6, Västerlånggatan 53, ombyggnad

Muraren 6 med adress Västerlånggatan 53 inköptes 2006. Detta var en fastighet med sex lägenheter med eftersatt underhåll sedan många år. Några år senare hörde Eslövs kommun av sig angående behov av LSS-bostäder. I slutet av 2012 drogs renoveringen av fastigheten igång med färdigställande i maj, 2013.

vasterlangg_53-liten_2011-08-12.jpg

Idag är fastigheten en modern sådan med nya fönster, fasader och tak. På innergården monterades loftgångar, ett trapphus och en hiss.

vasterlanggatan53-fram.jpg

vasterlanggatan53-bak.jpg