BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Gåsen 12/Östergatan 12, tillbyggnad

Ett av bolagets första fastighetsköp är Gåsen 12 med adress Östergatan 12. Det har varit ett problemfritt ägande. Därför har fastigheten haft lite eftersatt yttre underhåll. Detta ändras nu i och med renoveringen som drogs igång strax före sommaren. Fönster byts, hiss installeras, stammarna byts, nya balkonger monteras och mekanisk ventilation installeras. Dessutom utökar vi med en helt ny fjärde våning.

ostergatan_12_1.jpg

 

etthusietthusostergatan12-liten.jpg

Ett hus i ett hus. Fasad och tak till den nya våningen restes innan rivningen av det gamla taket påbörjades.

 

ostergatan_12_0.jpg

På granntomten uppförde BA Bygg Fastigheter en ny fastighet år 2005 med adress Östergatan 10. Östergatan 12 renoveras i samma stil. Se mer här.

ostergatan_12_fram.jpg

2013-10-24: Nu har det hänt väldigt mycket. Byggnadsställningen är borta och man kan se kulören på den nya fasaden. Nu återstår det bara att riva ut 3:e plan och inreda lägenheterna invändigt på det och 4:e plan. I övriga lägenheter återstår stambytet och bad/köksrenovering.

 

ostergatan_12_bak.jpg

Nya balkonger mot innergården.