BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Projekt

Eftersom vi arbetar med ett långsiktigt hållbart förvaltande av fastighetsbeståndet har vi alltid någonting stort eller litet på gång. Ett av dessa är återuppbyggnaden av fastigheten Örnen 18(bild ovan), med adress Vasagatan 3 i Eslöv, som brann ner 2010. Örnen stod klar för inflyttning hösten 2013.