BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Aktuellt

2020-01-14 14:54

2021 kommer det nya kvarteret Poliskroken att stå klart. 

Läs mer om det pågående projektet här.

2020-01-14 14:27

Under 2020 byggs ett modernt 4-våningshus på Storgatan 5.

 

Läs mer om det pågående projektet här.

 

2017-11-24 11:33

Nu har vi påbörjat vindsrenoveringen av Södergatan 17/smedjegränd 3. Vi tillför 5 st mindre lägenheter på vindsplanet. Alla fönster kommer att bytas ut. Taket kommer att läggas om och vi bygger kupor till vindslägenheterna. Vi kommer även att uppgradera ventilationen med återvinning via en frånluftsvärmepump. Lägenheterna kommer att läggas ut på hemsidan under "lediga bostäder" under 2018.

http://www.babygg.se/projekt/sodergatan-17

... Läs mer ››

2017-11-24 11:25

Nu är vi igång med ombyggnaden av polishuset. Den befintliga fastigheten kommer att totalrenoveras samt byggas på från de nuvarande två planen till fem plan. Arresten har rivits och ska ersättas av  en ny huskropp i sju plan. Det blir även en ny huskropp i sju plan i anslutning till den befintliga fastigheten i hörnet av föreningsgatan/smålandsvägen. När projektet är färdigt kommer vi att tillföra 109 nya lägenheter. Första inflyttning blir hösten 2018. Vi tar emot intresseanmälningar redan nu. Kontakta oss på info@babyggfastigheter.se eller... Läs mer ››

2016-12-16 12:10

Ba Bygg Fastigheter har förvärvat Gjutaren 10 med adress Stora Torg 3. Fastigheten är idag utan hyresgäst på sina 2 plan. Här planerar vi att riva fastigheten och nyproducera ett flerfamiljshus. Vi söker bygglov för ett hus med åtta våningar och en indragen nionde våning. Tanken är att ha verksamhetslokal i bottenplan och lägenheter på övriga plan. Totalt rör det sig om 16 lägenheter fördelat på 2-3 rum och kök. Lägenheterna på de översta planen projekterar vi för i två etage.

Klicka på länken för att se förslag på utseende:

... Läs mer ››

2016-12-15 13:32

Vi påbörjar nu en omfattande renovering av Smeden 4 med adress Storgatan 38/Vävaregränd 2. Här ska vi byta stammar, renovera badrum och kök, byta fönster, montera balkonger och inreda ytterligare 8 små lägenheter på vinden. Ytan på lägenheterna är från 35 kvm och har preliminär inflyttning till sommaren 2017.

För planlösning på de nya lägenheterna klicka på länken:

ritningar_smeden_4_vinden_2016-12.pdf

För att anmäla intresse för en lägenhet kan man... Läs mer ››

2016-11-01 09:11

I Oktober månad blev vi färdiga med projektet Målaren 8, nyproduktion av 90 lägenheter. Allt är uthyrt och de sista hyresgästerna flyttade in 2016-08-01. Nu har vi uppdaterat projektet med nya bilder på hemsidan. Rulla längst ner för att se de senaste bilderna och läsa mer om projektet. Klicka här för att komma till projektet.

vasterlanggatan_31.jpg

... Läs mer ››

2016-02-12 16:09

Den 2:a mars 2016 tillträdde vi en fastighet med adress Södergatan 22/Villavägen 2 i Eslöv. Fastigheten uppfördes år 1900 åt Eslövs Brandkår. I fastigheten med fastighetsbeteckning "Färgaren 23" finns idag tomma lokaler som på sikt ska renoveras om till lägeneter.

1-liten.jpg

2-liten.jpg

2015-11-04 12:04

Som ett steg i vårt miljöarbete har vi valt att gå över från Biogas 50 till Biogas 100. Detta innebär att vi betalar en extra kostnad per tankat kilogram biogas och leverantören av gas åtar sig att producera och tillföra motsvarande mängd någonstans i det totala systemet av tankstationer. Våra 5 bilar som tidigare drevs av Biogas 50 tankas nu med 100 % förnybart bränsle. Följden av detta blir att vårt koldioxidspår blir lågt och att vi minskar utsläppen av svavel, kväve och kolväten jämfört med traditionella bränslen.

2015-09-07 11:55

Mellan 2015-09-07 till 2015-10-09 är Bryggaregatan avstängd för trafik vid utfarten till Västerlånggatan. Detta för att kunna färdigställa montering av betongstommen till vår nybyggnation på Målaren 7.