BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Vi väljer Biogas 100 för en bättre miljö

Som ett steg i vårt miljöarbete har vi valt att gå över från Biogas 50 till Biogas 100. Detta innebär att vi betalar en extra kostnad per tankat kilogram biogas och leverantören av gas åtar sig att producera och tillföra motsvarande mängd någonstans i det totala systemet av tankstationer. Våra 5 bilar som tidigare drevs av Biogas 50 tankas nu med 100 % förnybart bränsle. Följden av detta blir att vårt koldioxidspår blir lågt och att vi minskar utsläppen av svavel, kväve och kolväten jämfört med traditionella bränslen.