BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Polishuset totalrenoveras!

Nu är vi igång med ombyggnaden av polishuset. Den befintliga fastigheten kommer att totalrenoveras samt byggas på från de nuvarande två planen till fem plan. Arresten har rivits och ska ersättas av  en ny huskropp i sju plan. Det blir även en ny huskropp i sju plan i anslutning till den befintliga fastigheten i hörnet av föreningsgatan/smålandsvägen. När projektet är färdigt kommer vi att tillföra 109 nya lägenheter. Första inflyttning blir hösten 2018. Vi tar emot intresseanmälningar redan nu. Kontakta oss på info@babyggfastigheter.se eller ring till kontoret under telefontiden 09-12 på 0413-61180.  

http://www.babygg.se/projekt/polishuset