BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Nyproduktion Poliskroken 5

2021 kommer det nya kvarteret Poliskroken att stå klart. 

Läs mer om det pågående projektet här.