Förvärv av Polishuset (Eslöv Rådjuret 1 och Eslöv Kidet 1)

Den 2:a april 2015 tillträder vi en fastighet med adress Föreningstorget 4 i Eslöv.

I fastigheten Rådjuret 1 finns idag lokaler varav Polismyndigheten i Eslöv hyr större delen. Här finns lediga ytor att hyra. Ring 0413-61180 kl. 09-12 för mer information.

Fastigheten Kidet 1 består av byggrätter som adderas till vår långsiktiga utveckling av Ba Bygg Fastigheter.

 

hemsidan.jpg