BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Förvärv av "Gamla Brandstationen" på Södergatan 22/Villavägen 2

Den 2:a mars 2016 tillträdde vi en fastighet med adress Södergatan 22/Villavägen 2 i Eslöv. Fastigheten uppfördes år 1900 åt Eslövs Brandkår. I fastigheten med fastighetsbeteckning "Färgaren 23" finns idag tomma lokaler som på sikt ska renoveras om till lägeneter.

1-liten.jpg

2-liten.jpg