BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Avspärrning, Bryggaregatan

Mellan 2015-09-07 till 2015-10-09 är Bryggaregatan avstängd för trafik vid utfarten till Västerlånggatan. Detta för att kunna färdigställa montering av betongstommen till vår nybyggnation på Målaren 7.