BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Ansökan om lägenhetsbyte

Ett lägenhetsbyte kan genomföras om 2 hushåll vill byta lägenhet med varandra. Det ska finnas goda skäl för detta och man måste fylla i ett dokument som kallas "Ansökan om lägenhetsbyte" och dess bilaga. Om 2 olika fastighetsägare är aktuella måste ansökan godkännas av båda. Handläggningstiden för oss kan vara upp till 2 månader så tänk på att vara ute i god tid.