Polishuset

Påbyggnad av polishuset har påbörjats och beräknas stå klart under 2018.

 

November 2017

 

 

 

 

 

Februari 2018

Byggnationen på före detta polishuset fortsätter. Strängbetong levererar stommarna till utbyggnaderna och är igång med monteringen av dessa nu. Den teglade utbyggnaden blir i 7 plan och beräknas till hösten vara inflyttningsklart för de första hyresgästerna. 

När stommen för 7-planshuset står färdigt inom några veckor kommer montörerna fortsätta med den befintliga fastigheten som ska gå från 2 till 5 plan.